Vi leverer en rekke urbrytere produsert av Finder i Italia.

Astro, dagur og ukeur NFC

Elnummer Type Artikkelnr.
14 007 24 Astrour NFC 1CO 12.A1
14 002 15 Astrour NFC 2CO 12.A2
14 000 14 Ukeur NFC 1CO 12.61
14 007 22 Ukeur NFC 2CO 12.62
14 007 20 Dag/ukeur NFC 1CO 12.51
14 007 23 Astrour 1CO 12.81

 

NFC (Near field communication) er en måte å overføre data mellom telefon og NFC kompatible enheter på.

Finder har utviklet en rekke produkter med innebygget NFC teknologi. Dette gjør at man kan gjøre alle typer innstillinger på disse produktene med hjelp av en Android telefon og appen Finder toolbox. Her kan man stille inn ønskede koordinater for installasjon eller taste inn postnummer på nærmeste by for å angi lokasjon for installering (postnummer ikke klargjort for Norge pr. nå). Man kan overføre dato/tid, programmeringssyklus og f.eks. ferieinnstillinger direkte til enheten. Dette gjør det også mye enklere hvis man har flere enheter som skal ha samme programmering. Programmer en gang, og overfør dette programmet til så mange enheter du vil, enkelt ved å bare berøre det NFC klargjorte produktet med baksiden av telefonen.

 

Finder leverer også andre typer ur. Ta en titt i databladet for ur på høyre side.