Vi leverer tidsbrytere / timere for innfelt- og påveggmontasje fra Norwesco. Under følger en liste over de forskjellige modellene.

 

NYHET TimesUp

TimesUp er et dobbelt jordet uttak med innebygget timer laget for innfelt montasje (kan monteres utenpåliggende med kappe). Passer alle steder et vanlig dobbel uttak kan monteres. TimesUp finnes i to versjoner:

TimesUp adj har et lite pot.meter hjul i front hvor gangtiden kan stilles inn i trinnene 0,15,30 min og 1,2,4 og 8 tim.

Elnummer: 15 004 73

TimesUp fix leveres med pot.meter på innsiden av dekselet. slik at sluttkunden ikke kan foreta innstillingene selv.

Elnummer: 15 004 74

 

 

CountDown er en serie utenpåliggende tidsbrytere godkjent for 16 A last. Innstilt tid endres i spenningsløs tilstand ved å åpne enheten, og flytte integrerte lasker til ønsket tid.

El.nummer Type Utførelse
14 220 37 CDOK FA Utenpåliggende
14 220 38 CDOK Som vist over med uttak
14 220 39 CDOKS Som vist over med uttak og 0.3 m ledning

 

StartUp Bilvarmesentral er en smart kontakt for tilkobling av konvensjonelle motorvarmere. Enheten er utstyrt med et display som viser tid og funksjon. Den smarte bilvarmesentralen har en innebygget Timer og en termostat. Sentralen føler på omgivelsestemperaturen, og regner ut hvor tidlig strømmen kobles til bilen for at den skal være varm ved angitt tidspunkt (angis på display med hjelp av trykknapper). Enheten kan også settes på ved hjelp av manuell instilling for bruk ved f.eks. høytrykk spyling.

 

El.nummer Type Utførelse Beskyttelsesklasse
54 107 82 StartUp Schuko 2P + jord IP 44